Organizace spojené s ochranou zvířat jsou hybnou silou zásadních změn

ochrana zvířat

Organizace na ochranu zvířat – pro někoho hrdinové, pro jiného skupinka fanatiků. Ale teď subjektivní pohledy stranou a pojďme se na celou záležitost podívat střízlivě. Práva zvířat jsou především od zprůmyslovění zemědělství velkým tématem, nicméně často zůstává jen u debat a rozvíjení teoretických názorů. Volání po lepších podmínkách zvířat si často protiřečí s našimi nákupními preferencemi a také tlakem na nízké ceny.

Organizace spojené s ochranou zvířat jsou častým původcem té hybné síly, která uvede věci do pohybu a slova změní v činy. Pojďme si působení těch nejvýznamějších blíže představit a řekněme si, jak je můžete třeba i podpořit?

Svoboda zvířat

Jednou z nejznámějších organizací pro plnohodnotný život zvířat, je Svoboda zvířat. Neziskovka s dlouholetou tradicí, která se opravdu nebojí vyhrnout si rukávy a jít aktivně měnit zákony pro blaho zvířat. A když říkáme s dlouholetou tradicí, myslíme tím už téměř 30 let! Za tu dobu se Svobodě zvířat povedlo prosadit významné změny, mezi které například patří:

 • zákaz kožešinových farem v ČR
 • zákaz testování kosmetiky a jejích složek na zvířatech v ČR
 • celoevropský zákaz dovozu a prodeje kosmetiky testované na zvířatech
 • nahradit některé pitvy a pokusy na zvířatech ve výuce na několika školách a fakultách
 • zákaz dovozu a prodeje psích a kočičích kožešin v EU
 • zákaz drezury a vystupování nově narozených jedinců vybraných druhů v cirkusech

Důležitou aktivitou této organizace je také udělování certifikace společnostem, které splňují zásady a požadavky pro některý z těchto etických standardů:

 • HCS – Humánní kosmetický standard
 • HHPS – Humánní standard pro prostředky pro domácnost
 • Obchod bez kožešin

Jednou z dalších aktivit je Sekce na ochranu koček, která se věnuje volně žijícím a opuštěným kočkám a zajišťuje jim kvalitnější podmínky. Dalšími velkými projekty jsou například Cirkus bez zvířat, snažící se o zákaz působení zvířat v cirkusech a Společně za Evropu bez pokusů na zvířatech – projekt, který bojuje proti jakémukoliv využívání zvířat pro testování a pokusy všeho druhu.

A jak to probíhá v praxi?

Svoboda zvířat především připomínkuje návrhy zákonů týkající se ochrany zvířat, jedná s příslušnými úřady, podává návrhy konkrétních změn pro zákony a vyhlášky a je aktivní při správních řízeních. Pro veřejnost pak pořádá demonstrace, petice a nabízí poradenství pro veřejnost.

Láká-li vás tuto akční neziskovku podpořit, je zde rovnou několik možností. První z nich je dostupná rovnou ihned – podepsání aktivních peticí, snažících se prosadit příznivé a žádoucí změny v systému směrem k více respektujícímu soužití se zvířaty.

Druhou variantou je darování finančních prostředků potřebných pro chod a aktivitu této neziskovky. Příspěvek může být buď jednorázový nebo na pravidelné měsíční bázi a jeho výši je možné si libovolně zvolit.

Je-li libo něco akčnějšího, můžete se stát v této organizaci dobrovolníkem. Zapojit se pak můžete na petičních či demonstračních akcích, při přípravě a realizaci ekovýchovy nebo v běžném působení organizace – podílením se na tvorbě webu, materiálů a celkovém chodu.

Více informací vám už prozradí sama Svoboda zvířat.

Obránci zvířat

Organizace Obránci zvířat, neboli zkráceně Obraz, ctí zvířata a jejich práva každým coulem. Zasazují se o změny ve společnosti, které nevnímají zvířata jako zdroj užitku a ve smyslu této filosofie podnikají aktivní kroky ke konkrétním změnám. Hlavní doménou aktivit je vzdělávání veřejnosti spolu s prosazováním legislativních změn.

Mezi kampaně a témata, kterým se Obraz věnuje, patří:

 • zákaz klecového chovu slepic
 • inspekce proti týrání zvířat (na stránkách je možné týrání rovnou nahlásit)
 • zákaz prodeje kožešin a výrobků z nich
 • kampaň “méně masa” pro podporu konzumace rostlinné stravy
 • Obraz v regionech – podpora místních aktivistů a vytváření prostoru pro jejich realizaci

Podpořit chod organizace Obraz můžete jak finančně, tak svým podpisem či aktivním zapojením se. Přihlášením se k newsletteru získáte pravidelný přehled o pořádaných akcích, aktivních peticích a celkovém dějí a novinkách v organizaci. Na stránkách jsou také propagační materiály, které si můžete zdarma objednat a poté je distribuovat ve svém okolí.

Bližší informace a možnosti konkrétního zapojení se naleznete na stránkách Obránci zvířat.

Kolektiv pro zvířata

Organizace Kolektiv pro zvířata, zkráceně KPZ, staví svou aktivitu na filosofii rovnosti zvířat a lidí – v tomto duchu bojují za změny systému, která se týkají práv zvířat na svobodný život, kde nejsou vnímána jako komodita k užitku.

Hlavní aktivitou KPZ je podpora a propagace rostlinné stravy – pod jejich záštitou jsou pořádány veganské festivaly (největším z nich je VeganFest), ochutnávky a společenské večery. Organizují také demonstrace a happeningy přibližující veřejnosti důležitost preference rostlinné stravy. Kolektiv pro zvířata se také podílel na vzniku seriálu Síla soucitu.

Neziskovka Kolektiv pro zvířata ocení jak podporu aktivní, tak finanční – jakožto dobrovolníci uvítají peněžní prostředky pro umožnění chodu organizace. Finanční dary jsou pak použity zejména pro výrobu propagačních materiálů a nákup potřebného vybavení pro pořádání akcí. Díky transparentnímu účtu je možné sledovat, jak je s finančními dary nakládáno.

Rozhodnete-li se zapojit se jako dobrovolník, čeká vás na začátku vyplnění vstupního dotazníku. Na jeho základě budete kontaktování koordinátorem, se kterým společně vyberete vhodnou podobu vašeho dobrovolnictví. Zapojit se tak můžete nejen na organizaci veganských akcí, ale také osvěžením působení KPZ svými novými nápady.

Kontakty a bližší informace naleznete na stránkách KPZ.

Společnost pro zvířata

Organizace Společnost pro zvířata je neziskovkou myslící v první řadě na spokojený a etický život zvířat. Jejich počínání se zaměřuje na propagaci welfare zvířat, podporu kvality jejich života v souladu s etikou. Mezi způsoby jejich aktivního působení patří osvěta veřejnosti, podílení se na změn v legislativě, aktivní pomoc zvířatům v nouzi, pořádání petičních a demonstračních akcí, spolupráce s institucemi umožňující masivnější propagaci dané filosofie a podpora veganského životního stylu.

Témata a projekty, kterým se organizace věnuje, jsou pestré. Aby taky ne, za jejich 25 let působení již zrealizovali mnoho kampaní zasazující se o plnohodnotný život zvířat, a to s ohledem na jejich přirozené potřeby. Společnost pro zvířata aktivně působí v těchto tématech:

 • Stop transportům se zvířaty
 • Konec doby klecové + Slepice z klece ven
 • Ekovýchova
 • Foie Gras – násilný výkrm hus a kachen
 • Zastavme bolest a mrzačení prasat
 • Stop pyrotechnice
 • Klima a maso
 • Veganství

Společnost pro zvířata uvítá finanční podporu, a to buď ve formě daru či nákupu. Darování může probíhat jednorázově či pravidelně, libovolnou sumou. Pro nákup jsou k dispozici propagační předměty nesoucí hlavní myšlenky organizace – trička a baťůžky s potiskem, knihy či karty inspirující k veganskému vaření. Nahlédnout a ulovit si více informací či tématický baťůžek můžete na stránkách Společnost pro zvířata.

Otevři oči

Spolek Otevři oči je aktivistickou organizací kladoucí důraz na rozšiřování povědomí o důležitosti veganského života. Sdružuje skupinku dobrovolníků se společným poselstvím zlepšit postavení zvířat ve společnosti. Hlavní doménou spolku je organizace veřejných veganských ochutnávek a pořádání společných večeří. Významná je také aktivita distribuce a zprostředkování materiálů propagujících veganství. Na svých stránkách nabízí informační plakáty, letáky a samolepky, které po objednání můžete šířit ve svém okolí a přispět tak ke smysluplnému informování veřejnosti.

K dispozici je také transparentní účet pro zaslání peněžních darů, či seznam konkrétních způsobů, jak můžete, mimo jiné, podpořit spolek Otevři oči a s ním i férový a etický přístup ke zvířatům. Bližší informace a konkrétní způsoby podpory nabízí spolek Otevři oči na svém webu.

Zvířata nejíme

Změny musí vycházet z komplexního pochopení problematiky – takto by se dalo shrnout přesvědčení organizace Zvířata nejíme, která se rozhodla ukazovat realitu chovu zvířat za účelem hospodářských zisků. Bez okolků zprostředkovávají videa, fotografie a informace z jatek a ze života v živočišném průmyslu. Jejich kampaň ,,Chci znát pravdu” na rovinu poukazuje na praktiky odehrávající se na jatkách a cílí na možnost spotřebitelů mít k dispozici informace o způsobu porážení zvířat a zpracovávání masa.

V rámci svých aktivit pořádají protesty proti nežádoucím praktikám a vybízí veřejnost k aktivnímu zapojení se do šíření povědomí o dané tématice – například sdílením článků a fotografií na sociálních sítích, názorovou konfrontací se svým okolím či pomáháním na azylových farmách.

Právě azylové farmy jsou jednou z hlavních cest ochrany zvířat v praxi. Vytváří bezpečný přístav pro hospodářská zvířata, jejichž cesta měla vést na jatka. Tato zvířata však dostala místo toho možnost prožít spokojený život v prostředí, kde jsou respektována a je jim vytvořeno příjemné místo bez stresujících faktorů. Na stránkách Zvířata nejíme naleznete také podcasty a informace o konkrétním utrpení zvířat v hospodářském průmyslu, či způsob finanční podpory této organizace.

269Life

Aktivistická skupina 269Life bojuje proti zotročování zvířat. Název skupiny není náhodný – číslo 269 je typickým mezinárodním symbolem proti holocaustu zvířat. Tímto číslem bylo označeno tele, které bylo před plánovanou porážkou zachráněno aktivisty a stalo se tak symbolem boje proti “zvířecímu otroctví”. Lidé ztotožňující se s filosofií boje proti využívání zvířat, si často dávají číslo 269 vytetovat jako symbol protestního cejchu.

Skupina 269Life sdružuje lidi stejného přesvědčení, že je potřeba problematiku zabíjení zvířat udržovat ve společnosti jako stále živé téma, aby nebylo zapomenuto na zvířecí utrpení, jenž se odehrává v hospodářském průmyslu. Zaměřují se tak především na informovanost veřejnosti a s nádechem symboliky aktivně brojí proti nadřazenosti lidí nad zvířaty.

ProVeg Česko (dříve Česká veganská společnost)

V popředí společností propagující rostlinnou stravu stojí Česká veganská společnost. Vdechla života mnoha projektům a osvětě společnosti, kterou aktivně podporují a inspirují k veganskému životnímu stylu. ČVS se v letošním roce stala pobočkou mezinárodní organizace ProVeg International a změnali i svůj nazev na ProVeg Česko.

Narozdíl od většiny vyjmenovaných organizací se spíše než na práva zvířat zaměřuje především na podporu a propagaci veganství, a tím přispívá k eliminaci chovu zvířat pro potravinářský užitek. Hlavním poselstvím společnosti je do roku 2040 snížit živočišnou spotřebu o 50 %. Zdá se to jako nereálný cíl? Ne tak docela! Obliba veganského stravování v posledních letech strmě roste.

ProVeg Česko klade důraz na osvětu veřejnosti v mnoha formách – pořádáním vzdělávacích akcí, webinářů a seminářů týkající se veganství, tvorbou podcastů Narovinu či informativních brožur a tématických e-booků. Užitečné informace podporující veganskou stravu nabízí webové stránky ještě pod starým názvem Česká veganská společnost. Mimo to ProVeg Česko uděluje českým výrobkům mezinárodní certifikát V-label, jako záruku pro potraviny bez živočišných složek.

Více než petice a demonstrace

Byť se může zdát působení ochranářských organizací radikální a extremistické, mnohé z organizací zachovávají střízlivý a věcný postoj – klidným způsobem se systematicky zasazují o změnu situace, a to většinou v součinnosti se státními orgány, veterinární správou a příslušnými úřady.

Dokazují tak, že býti aktivistou automaticky neznamená přivazovat se ke stromu a volit ostře protestní vyjadřování názorů, ale lze najít stabilní a racionální cestu, jak nastolit v našem soužití se zvířaty harmonii a respektující soužití. Není praktičtější a rychlejší cesta k získání vlastního a uceleného názoru na téma ochrany zvířat, než některou z výše uvedených organizací oslovit a zapojit se do jejího působení, ať už dobrovolnictvím nebo přispíváním na jejich udržitelný chod.

Tagy:
aktivismus
publikováno: 11. 10. 2021   napsal/a: Natálie Hrubá

Pronikněte za jeden večer do tajů rostlinné stravy

Online kurz Rostlinný jídelníček 🥗V kurzu Rostlinný jídelníček se s vámi podělím o nezbytnou teorii i praktické tipy a postupy, jak jíst pestře a chutně. Na zoubek koukneme luštěninám, ořechům, alternativám masa a mléka, dochucování. Nechybí ani příklady vzorových snídaní, obědů a večeří a ukázkových týdenních jídelníčků. Online kurz se 45 kapitolami a 2,5 hodinami videí můžete sledovat z pohodlí domova Zjistěte víc

 

Řešíte, jak si dobře vybrat kuchyňský přístroj? Získejte užitečné tipy i slevové kódy z našich článků.

 

E-mailový oběžník Vegmania

Chcete dostávat užitečné tipy a triky z rostlinné kuchyně nebo tématické recepty podle ročních období do vaší pošty? Věnujte mi e-mail a já vám 1 - 2x do měsíce napíšu. Nechcete kupovat zajíce v pytli? Pak se nejdříve podívejte se, jaké e-maily můžete očekávat.

Chcete dostávat užitečné tipy a triky z rostlinné kuchyně nebo tématické recepty do vaší pošty?