Obchodní podmínky

Organizátor kurzů

Pavel Ovesný
Velká Kraš 142
790 58
IČO 732 91 544
nejsem plátce DPH

Platby za kurz

Svou účast potvrzuje účastník zaplacením kurzu. Cenu kurzu účastník uhradí na účet na základě faktury vystavené organizátorem. Rezervace místa na kurzu vzniká až připsáním příslušné částky na účet organizátora.

Jestliže účastník zaplatí za kurz, ale nezúčastní se ho, není organizátor povinen částku za kurz vracet.

Pokud se kurz neuskuteční, mají účastníci nárok na vrácení finančních prostředků nebo se mohou zúčastnit budoucího termínu kurzu anebo se s organizátorem dohodnout na jiném řešení.

Storno podmínky

Pokud se přihlásíte na kurz a z jakýchkoli důvodů se nebudete moci zúčastnit, dejte organizátorovi vědět alespoň 4 dny před kurzem. Pak máte možnost požádat si o vrácení celé částky nebo se zúčastnit jiného termínu kurzu. Pokud svou účast zrušíte 72 – 36 hodin před začátkem kurzu, máte nárok na vrácení 50 % zaplacené částky a pokud se odhlásíte později, tedy méně než 36 hodin před kurzem, nemáte nárok na vrácení zaplaceného honoráře, pokud organizátor nerozhodne jinak. Máte ale možnost místo sebe poslat jinou osobu.

V případě nenaplnění minimální kapacity má účastník možnost se odhlásit a dostat kurzovné zpět, i když už by měly platit storno podmínky, tj. méně než 4 dny do začátku kurzu.

Odpovídající částku organizátor v případě zrušení přihlášky či neuskutečnění kurzu vrátí na účet na požádání do 7 dnů.

Ochrana osobních údajů

Osobními údaji jsou jméno a příjmení, e-mail, adresa a telefonní číslo, které jsou nutné pro vystavení účetních dokladů. Účastník kurzu souhlasí s jejich zpracováním přihlášením na kurz. Pokud si účastník nepřeje, aby jeho údaje byly nadále uchovávány, má možnost o tuto skutečnost požádat. Organizátor se zavazuje uchovávat osobní údaje v tajnosti a neposkytovat je třetí osobě.

Organizátor si vymezuje právo zaslat maximálně 1x měsíčně e-mail s novinkami z portálu Vegmania.cz či novými termíny kurzů. Účastník má právo požádat, aby mu tyto e-maily nebyly dále posílány.